Published: 2020-07-01

Ekonomski aspekti kontrole duvana i empirijski nalazi u Srbiji

Jovan Zubović, Mihajlo Đukić, Olivera Jovanović

1-267

Black Swan in the World Economy 2020

Aida Hanić, Petar Mitić, Darko Marjanović, Mihajlo Đukić, Danijela Stojanović, Aleksandar Zdravković, Slaviša Tasić, Milica Kočović De Santo, Marko Miljković, Emilija Cvetković

157