Published: 2017-11-09

Problemi deindustrijalizacije u Srbiji

Božo Drašković, Vesna Aleksić, Jelena Minović

Razvoj privatnog sektora u zemljama zapadnog Balkana u poređenju sa EU

Mirjana Radović-Marković, Radmila Grozdanić, Goran Jevtić

Virtual organisation and motivational business management

Mirjana Radović-Marković, Vesna Baltezarević, Radoslav Baltezarević, Dušan Marković