Published: 2021-05-18

Applied Economics Conference: Labour, Health, Education and Welfare

Bookof Abstracts

Editors: Lara Lebedinski, Dejana Pavlović, Sunčica Vujić

190

Finance, Innovation and Technology:

New Models and Structures

Editors: Isidora Ljumović, Iskra Stancheva-Gigov

198

Poslovanje u periodu pandemije

Izazovi i šanse

urednice: Aleksandra Bradić-Martinović, Isidora Beraha, Sonja Đuričin

1-236

Značaj institucionalnih promena u ekonomiji Srbije kroz istoriju

urednici: Jelena Minović, Milica Kočović De Santo, Aleksandar Matković

1-322